Privacyverklaring Ursula Ouwerkerk

Ursula Ouwerkerk ("wij") is gevestigd in Nederland en levert diensten aan websitebezoekers (''jij''). Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van onze Diensten. Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

We doen er alles aan om jouw gegevens privé te houden. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren. Wij raden je aan deze Privacyverklaring te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de website: https://ursulaouwerkerk.nl en gerelateerde diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 28 november 2019.


Welke gegevens worden verwerkt?
Wanneer je de website bezoekt, een download aanvraagt, je aanmeldt voor een (gratis) online workshop en/of training, het contactformulier invult, een dienst of product aankoopt  of andere aanvragen doet, zal gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • Bankrekeningnummer

 • Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

  De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het verzorgen van de door jou gekozen producten en/of diensten
  • Facturatie en het verwerken van de betaling van een product of dienst
  • Voor het houden van een coachingsgesprek en/of strategiesessie
  • Het verstrekken van door jou gevraagde inlichtingen en beantwoording van jouw vragen
  • Je voornaam en e-mailadres worden gebruikt voor het toesturen van mailings
  • Het uitvoeren van analyses om onze dienstverlening te kunnen verbeteren
  • Interessebepaling van doelgroepen, om zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan aanbieden
  • Het verbeteren van de website

  We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken.


  Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

  We verkopen jouw gegevens nooit aan derden. We geven jouw gegevens alleen door aan andere partijen als dat nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan partijen voor onze administratieve ondersteuning, betaalpartners en softwareleveranciers. Deze professionals hebben zich, via een overeenkomst of beroep, te houden aan een geheimhoudingsplicht.


  Analytics

  Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om onze diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


  Cookies

  Voor een zo goed mogelijke werking van de website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door jouw browser op het apparaat waarmee je de website bezoekt, wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar de website teruggestuurd worden, wanneer je deze opnieuw bezoekt.


  In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken je IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren.


  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


  Beveiliging

  Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige, gebruikelijke technieken. Wij hebben onder andere de volgende technische maatregelen genomen:

  • Encryptie van data
  • Pseudonimiseren van data
  • Overdrachten alleen over SSL


  Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

  Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige, gebruikelijke technieken. Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen.Wanneer jij je uitschrijft voor mailings, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het einde van de maand uit het systeem worden verwijderd.


  De gegevens in het boekhoud- en CRM systeem bewaren we tenminste 7 jaar om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons geen verdere, wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


  Wat zijn jouw rechten?

  Uiteraard blijf jij de baas over jouw gegevens. Wil je geen mailings meer ontvangen? Dan kun je je eenvoudig uitschrijven via de link onderaan de mail. Wil je inzage in jouw persoonsgegevens? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mail voorkeuren aanpassen? Geen probleem. Stuur ons een mail naar info@ursulaouwerkerk.nl met je vraag. 

  Om zeker te weten dat jij het bent, verzoeken we je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. We kunnen dan vaststellen dat wij de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Maak op de kopie van je identiteitsbewijs het BSN-nummer onleesbaar. Je kunt hiervoor de KopieID app gebruiken.


  Autoriteit persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij je graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


  Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor meer informatie kun je mailen naar: info@ursulaouwerkerk.nl

  arrow_drop_up arrow_drop_down